KLIMA

  MAJ JUN JUL AVG SEP OKT
 Povprečna temperatura zraka v  ºC 17,5 21,2 24,4 24,1 19,9 16,2
Povprečna temperatura morja v  ºC 16,6 20,4 22,3 22,3 22,7 21,0
Povprečno dnevno število sončnih ur 8,4 9,4 11,3 10,8 8,1 5,8